מיה בלוך, טורפות, ,2008 עיפרון על נייר, 21ש28.5 Maya Bloch, Predators, 2008, pencil on paper, 21ש28.5