צויושי אוזוואה, נשק ירקות: מרק קציצות, דג מקרל, טוקיו, ,2001 הדפסת צבע, 113ש156 Tsuyoshi Ozawa, Vegetable Weapon: Saury Fish Ball Hot Pot / Tokyo, 2001, color print, 113ש156