פול מקארתי, הדילמה של פינוקיו אף-צינור, ,1994 מיצב וידיאו, 43 דק' Paul McCarthy, Pinocchio Pipenose Household Dilemma, 1994, video installation, 43 min