מירצ'ה קנטור, זרים, ,2016–2007 49 בגטים, 49 סכינים, מלח ושולחן עץ, 520ש360ש80 Mircea Cantor, Stranieri, 2007–2016, 49 baguettes, 49 knives, salt, wooden table, 520ש360ש80