דורון רבינא, ללא כותרת (שיכור ,2007 ,(1 הדפס דיגיטלי, 90ש110 Doron Rabina, Untitled )Drunk 1(, 2007, digital print, 90ש110