זוהר גוטסמן, פסלי גבינה, ,2018–2013 גבינת גרנה פדנו, 40ש40ש23 Zohar Gotesman, Cheesy Sculptures, 2013–2018, Grana Padano cheese, 40ש40ש23