ליאת אלבלינג, ללא כותרת 04# (מתוך הסדרה ,(Bubble & Squeak ,2009 הדפסת פיגמנט על נייר ארכיוני, 15ש21 Liat Elbling, Untitled #04 from the series Bubble &( Squeak(, 2009, archival pigment print, 15ש21