עדי נס, תאומים, ,1992 תצלום צבע, 110ש90 Adi Nes, Twins, 1992, color photograph, 110ש90