חנה סהר, עופר, ,1997 תצלום צבע, 65ש21 Hanna Sahar, Ofer, 1997, color photograph, 65ש21