חנה סהר, ירדנה, ,1997 תצלום צבע, 70ש90 Hanna Sahar, Yardena, 1997, color photograph, 70ש90