עומרי קורש, אורית, ,2017 תצלום דיגיטלי מודפס על בד, 80ש60 Omri Koresh, Orit, 2017, digital photograph on canvas, 80ש60