ראפת חטאב, איראן, ביירות, פלסטין ואני, ,2006 וידיאו Raafat Hattab, Iran, Beirut, Palestine, and Me, 2006, video