<< ליאור גריידי, ללא כותרת (מתוך הסדרה המכתבים), ,2016 רקמת זהב ממוחשבת על פשתן, 120ש90 צילום: שלמה סרי Leor Grady, Untitled )from the series The Letters(, 2016, computer-generated gold embroidery on linen, 120ש90 Photo: Shlomo Serry < ליאור גריידי, ללא כותרת (מתוך הסדרה הימים כזהב), ,2016 צבע שמן תעשייתי על בד, ,120ש90 צילום: שלמה סרי Leor Grady, Untitled )from the series Gold Seas(, 2016, industrial paint on canvas, 120x90, photo: Shlomo Serry