> טל שושן, ללא כותרת (מתוך בוץ בעיניים), ,2015 טקסטיל פולימרי, ניילון, פלסטיק, בד, חוטי ברזל מראה הצבה בתערוכה "טריטוריות פרומות", בית האמנים, ירושלים צילום: משה סרי Tal Shoshan, Untitled )from Mud Covered Eyes(, 2015, polymeric textile, nylon, plastic, fabric, wire Installation view in the exhibition “Territories Unraveled," Jerusalem Artists House, photo: Shlomo Serry