אמירה זיאן, היבה, ,2018–2017 תצלום ש/ל מוצמד לדיבונד, ,70ש100 צילום: שלמה סרי Amira Zian, Hiba, 2017–2018, b/w photograph mounted on Dibond, 70ש100 Photo: Shlomo Serry