פאטמה אבו רומי, ונוס ,2017 ,1 שמן על בד, 150ש200 צילום: שלמה סארי Fatima Abu Roomi, Venus 1, 2017, oil on canvas, 150ש200 Photo: Shlomo Serry