אלכס קרמר, מתוך הסדרה סייסמוגרף ,2018 ,1 פסטל על נייר, ,15ש20 תצלום: אברהם חי אוסף האמן Alex Kremer, from the series Seismograph I, 2018, pastel on paper, 15ש20 Photo: Avraham Hay Collection of the artist