תוכן

-45 44 , 3 בחירת העורכת _ תל אביב אלכס קרמר : על מתיחה ומתח רחל סוקמן -29 24 תערוכות _ תל אביב נימוסי שולחן בגלריה האוניברסיטאית נעמה אברך -13 4 תערוכות _ ירושלים טריטוריות פרומות בבית האמנים אירנה גורדון  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21