אפילוג

יזהר אופלטקה מטרת אסופת המאמרים רגשות בהוראה ובניהול בית ספר הייתה , בראש ובראשונה , להפנות את הזרקור לחשיבות הממד הרגשי בתהליכי ההוראה-למידה המתקיימים בבית הספר . בתוך כך הייתה כוונתה להדגיש את חשיבות חקר טבעם ומקורותיהם של רגשות המורה והמנהל לשם הבנת תפקודו של בית הספר האפקטיבי בחברה המודרנית . במילים אחרות , טענתם של הכותבים בספר הייתה כי אין להתעלם מהממד הרגשי בעבודתם של אנשי חינוך , אם ברצוננו להבין את פועלם בארגון המרכזי כל כך בחיינו - בית הספר . תובנות מספר עולות מקריאת המאמרים . ראשית , ובהמשך לפסקת הפתיחה של אפילוג זה , הרגישות לרגשות עולה מתוך המאמרים השונים , והבנת מורכבותם בחיי בית הספר ניכרת . כך , למשל , אנו למדים כי הכיתה היא זירה של רגשות השזורים זה בזה , בין המורה לתלמידיו ובין התלמידים לבין עצמם , וכי רגשות אלה משפיעים רבות על התלמידים גם שנים רבות לאחר סיום לימודיהם . בקשר לכך הראתה ניצה שוובסקי כיצד השעה הפרטנית שהוטמעה בעבודתו של המורה בעקבות רפורמת " אופק חדש " מהווה זירה של רגשות כאמפתיה , חמלה , דאגה וכיוצא באלה , ואילו עידית נופר הראתה את האופן שבו היחסים הרגשי...  אל הספר
מכון מופ"ת