פרק 12 רגשות הכעס והשלכותיהם על בניית הבנה עצמית ואמפתיה אצל פרחי הוראה

שרון עזריה הקדמה בשנים האחרונות הולכת וגדלה ההבנה שההתנסויות , כלומר החוויות הרגשיות , הן גורם מרכזי בתהליך ההוראה ( , ( Day , 2012 והן משפיעות על חיי שני הצדדים המעורבים בו – על חיי המורים ועל חיי התלמידים ( . ( Zembylas , 2011 בעקבות הבנה זו נערכו מחקרים שהתמקדו ברגשות ובהבנה עצמית של מורים בקשר לרפורמות חינוכיות ששולבו בעבודתם ( , ( Darby , 2008 בהבדלים בתגובות הרגשיות לפי מין המורים ( , ( Demetriou , Wilson , & Winterbottom , 2009 בהתגברות תחושות הלחץ ובהשפעתן על מורים ( Romana & Wahlstorm , 2000 ) ואפילו בכללים לרגשות ולעבודה של מורים ( . ( Yin & Lee , 2012 בולטים בהיעדרם מחקרים שעוסקים בחוויות הרגשיות של מורים ובדיון ברגשותיהם , ובייחוד ברגש הכעס ובשאלה כיצד ההתמודדות עם הרגשות באמצעות הבנה עצמית עשויה לחזק את תחושת האמפתיה של המורים . מחקרים בנושא כעס נערכו בארגונים שונים ( Inness , LeBlanc , & Barling , , ( 2008 בדגש על עובדים שיש להם קשר עם אחרים . בקרב העובדים הכעס בא לידי ביטוי כלפי עמיתים לעבודה , וחלקו " זולג " כלפי הממונים , אך נעצר כשמדובר בלקוחות ( . ( Grandy et al ,. 2...  אל הספר
מכון מופ"ת