פרק 11 מבושה לגאווה: היבטים רגשיים, פדגוגיים, תרבותיים ואינטרטקסטואליים בתהליך הלמידה של סטודנטיות להוראה

ניצה שחר הקדמה מחקרים הקשורים להכשרת מורים עוסקים בדמות הבוגר הרצויה , בסוגי הידע הנדרשים למורים , במי הוא המורה ה״טוב״ ובמה היא הוראה ״טובה״ ( בק , . ( 2013 בשנים האחרונות אנו עדים למהפך בתפיסת הידע ובמודל ההוראה הראוי להבניית ידע , אך עדיין הדיון בתחום הכשרת המורים מתמקד בהיבטים קוריקולריים , בתוכני הוראה , בידע הדיסציפלינרי והאינטרדיסציפלינרי ובכלים המתאימים לשימוש בהוראה בפועל . סקירת הספרות המקצועית מגלה שרק מחקרים מעטים דנים בפן הרגשי של ההוראה . רק לאחרונה החלו אנשי חינוך להציג תכניות ושיטות הוראה המעודדות קיום תהליכים רגשיים ( Schwarz & Goldberg , 2013 ) לצד תהליכים קוגניטיביים וערכיים ( גורדון , שינמן ואלוני , (; 2006 אולם עדיין חסרות דוגמאות מהשדה המציגות שיטות הוראה שמשפיעות על היבטים רגשיים ועל תהליך הלמידה . למעשה , חסרים מחקרים שבוחנים שיטות הוראה המעוררות בקרב הסטודנטים רגשות שמניעים את הצורך לחפש מידע לשם העמקת הידע וההבנה או לשם הרחבת האופקים וההשכלה הכללית . בפרק זה אציג תכנית לימודים בין - תחומית חוץ - קוריקולרית ( בן פרץ , 1995 ) הנלמדת במכללה למורים ומעוררת בקרב סט...  אל הספר
מכון מופ"ת