פרק 8 מנהיגות חינוכית מובילת אקלים של דאגה אכפתית בבית הספר – חקר מקרה

חנה קורלנד הקדמה רגשות הם רכיב בלתי נפרד מתהליכים של הוראה , למידה וניהול , ואף קיימת הסכמה רחבה בנוגע לתפקידם החיוני בחיי היום - יום בבית הספר ובהובלתו ( . ( Nilsson , Ejlertsson , Andersson , & Blomqvist , 2015 יתר על כן , בתקופה שבה הדרישה לאחריותיות מביאה לידי לחץ ומתח מתמיד בקרב קהילת בית הספר בשל היותה ממוקדת בראש ובראשונה בציוני מבחנים , בהעלאת הישגי תלמידים ובדירוג בתי ספר ( Avalos , 2011 ; Louis , Murphy , & Smylie , , ( 2016 מתחזק הצורך במנהיגות חינוכית שמאופיינת בדאגה אכפתית כנה כלפי צוות המורים , בהפגנת ביטחון וביכולת לעורר השראה ( Van der Vyver , Van . ( der Westhuizen , & Meyer , 2014 מנהיגות בית ספר שמובילה אקלים של דאגה אכפתית תורמת לפיתוח סביבה תומכת ומעצימה שמאפשרת התפתחות של מורים , ובכך תורמת להוראה וללמידה אפקטיביות יותר ולהתפתחות התלמידים ( . ( Cohen , 2012 דאגה אכפתית עונה על הצורך הבסיסי של אנשים בשייכות ובקשר עם אחרים , והיא גורם חשוב ביצירת מוטיבציה ( . ( Reeve , 2006 דאגה אכפתית ארגונית מוגדרת כ״מבנה עומק של ערכים ועקרונות ארגוניים שמתרכזים בסיפוק ובמילוי הצר...  אל הספר
מכון מופ"ת