איור :4 מפת הקשרים של שרה מתקופת הבגרות, סביב גיל 30