איור :1 מפת הקשרים של שרה מתקופת בית הספר היסודי (השמות המקוריים הושמטו או שונו)