פרק 5 פגיעה נפשית-רגשית של מורים בתלמידים

אסתי ארואס הקדמה הקשר האינטנסיבי בין מורה לתלמיד חושף את שניהם לדינמיקת יחסים שלא פעם מעוררת בקרב המורים רגשות עזים , חיוביים אך גם שליליים . אלה האחרונים עולים לא פעם על פני השטח באופן לא מווסת שמביא לידי פגיעה נפשית / רגשית ( psychological / emotional maltreatment ) בתלמידים ( Hart & Brassard , . ( 1987 ; Hyman & Snook , 1999 פגיעה זו באה לידי ביטוי בהתנהגות מבזה ומשפילה של המורים ( לא פעם בפומבי על ידי אמירות מעליבות ומקטינות או כינויי גנאי ) , בהתנהגות תוקפנית ( כמו צעקות ומחוות מאיימות ) , באיום והפחדה , בענישה מוגזמת , בדרישות לא תואמות וכן בהתעלמות , ביחס מנוכר , בקיפוח ועוד . לרוב אין מדובר באירועים חד - פעמיים , אלא בדפוס התנהגות שחוזר על עצמו , שבו התלמיד הנפגע חש עצמו קרבן או מטרה לתוקפנות המופנית אליו ( . ( Nesbit & Philpott , 2002 חוויות אלה פוגעות ברווחתו הנפשית של התלמיד , בתפקודו , בהתנהגותו ובבריאותו הפיזית , ולעתים יש להן גם השלכות קשות ארוכות טווח ( . ( Aluede , 2004 ; Smith & Paul , 2000 החוקרים העוסקים בפגיעה בילדים מסכימים כי פגיעה נפשית / רגשית מזיקה יותר מפגיעה ...  אל הספר
מכון מופ"ת