פרק 4 תחושת המסוגלות של המחנך, תמיכתו הרגשית בתלמידיו ותחושת השייכות שלהם

בעקבות ההמשגה של בנדורה , מסוגלות עצמית של מורים מוגדרת כרמת הביטחון שיש למורה ביכולתו לעזור לתלמידים ללמוד ( Gurvitch & Metzler , . ( 2009 מסוגלות זו קשורה אפוא להערכת המורה את יכולתו לתכנן , לארגן וליישם דרכי פעולה נדרשות לשם השגת מטרות חינוכיות ( Skaalvik & Skaalvik , . ( 2007 אמונות אלה של מסוגלות עצמית נתפסות כבסיס לרמות המוטיבציה וההישגים האישיים של המורים , שכן אם הם אינם מאמינים ביכולתם להשיג תוצאה רצויה , יהיה להם תמריץ מועט , אם בכלל , לפעול להשגתה ( Gurvitch . &( Metzler , 2009 על פי פרידמן וקס ( 2000 ) תחושת המסוגלות העצמית של המורה היא תפיסתו הסובייקטיבית את יכולתו למלא משימות מקצועיות שנוגעות כאמור למעגל התלמידים והכיתה וכן למעגל העמיתים למקצוע ולהנהלה . תחושת המסוגלות העצמית של המורה נשענת אפוא על שני תחומי העיסוק העיקריים שלו בבית הספר : ( א ) הוראה וניהול הכיתה ; ( ב ) חברות ושותפות בבית הספר כארגון . בתחום הראשון קיימת הבחנה בין ההיבט המקצועי - משימתי של התפקיד , הקשור להקניית ידע , ובין ההיבט האנושי הבלתי פורמלי , המתייחס ליכולתו של המורה לנהל יחסים בין - אישיים טובי...  אל הספר
מכון מופ"ת