פרק 3 הדחקת רגשות בקרב מורים: מופעים וגורמים

דפנה זילברמן - שמש , יזהר אופלטקה הקדמה מחקרים על רגשות בארגונים קיבלו תנופה בשנים האחרונות , בין השאר משום שלרגשות השפעה ניכרת הן על העובד וביצועיו והן על הצלחת הארגון ורווחיותו ( . ( Hareli , Rafaeli , & Parkinson , 2008 רגשות , שבעבר נחשבו במקום העבודה מטרד והתפרשו כחולשה וכסטייה מהרציונליות בארגון , נמצאים כעת במרכז הבמה ומהווים מוקד התעניינות לחוקרים ממגוון תחומי דעת ( Ashkanasy & Cooper , 2008 ; Oplatka , 2011 ; Titsworth , Quinlan , & Mazer , 2010 ; . ( Zembylas , 2005 ההתעניינות ההולכת וגוברת בתחום הרגשות לא פסחה על תחום החינוך . כיום חוקרים רבים רואים במקצוע ההוראה פרקטיקה רגשית ( , ( N ä ring , Bri ë t , & Brouwers , 2006 ; Oplatka , 2007 , 2012 ; Sutton , 2004 ואף קיימת הסכמה שרגשות הם לב לבה של ההוראה ( . ( Hargreaves , 1998 ואכן , ממחקרים עולה שמורים מנהלים את רגשותיהם , קרי הם בוחרים אילו רגשות להציג ואילו להדחיק ( . ( Cross & Hong , 2012 ; Yin & Lee , 2011 בחירה זו נעשית בהתאם ל״חוקי הרגש״ בבית הספר , כלומר בהתאם לנורמות ולציפיות וכן בהתאם לזהותו של המורה ולאמונותיו ( . ...  אל הספר
מכון מופ"ת