פרק 2 היבטים רגשיים בעבודת הצוות החינוכי בתכנית “תפנית״ להעלאת הישגי תלמידים בבחינות הבגרות

עידית נופר הקדמה הקשר הבין - אישי בין המורה לתלמיד קובע במידה רבה אם אצל התלמיד יתפתחו חוויות של התקרבות , הבנה ושינוי , או שמא חוויות של תסכול , כישלון ונסיגה . חוויות אלה יכולות להצמיח או להרוס את האפשרות שלו ללמידה אפקטיבית ואת יחסי האמון שלו עם מורים בפרט ועם מבוגרים בכלל ( אהרונסון ובר שלום , . ( 2010 על כן , נוסף על היכולת להוראה מותאמת והיכולת להתבוננות ביקורתית על השדה , המורים זקוקים גם ליכולת למגע אישי משמעותי עם האחר , יכולת שנשענת על ידע תאורטי רחב וגם על מודעות עצמית רבה . בהקשר זה נמצא שקשר עמוק וחיובי שמביא בחשבון את הממד הפסיכולוגי משפר את תפקודו של הילד בבית הספר הן בלמידה והן בממדים חברתיים ורגשיים נוספים . זאת ועוד , המחקר מראה כי דיאלוג משמעותי בין מורים לתלמידיהם הכולל אמפתיה מחזק יחסים טובים בכיתה , וכי בבתי ספר שבהם פועלים מורים בעלי יכולות אמפתיות מתקיימת למידה משמעותית ( למפרט , . ( 2008 עד כה התמקד המחקר ברגשות בהוראה במורים שמלמדים בכיתות ממוצעות ( Meyer , 2009 ; O ׳ Connor , 2008 ; Zembylas , 2004 ) כשתשומת לב מועטה ניתנה להבנת סוגיית הרגשות בקרב מורים שמלמד...  אל הספר
מכון מופ"ת