תוכן העניינים

הקדמה ............................................................................................................... 5 שער ראשון – מקומם של הרגשות בעבודתו של המורה בבית הספר פרק : 1 המחקר על רגשות בהוראה ובניהול חינוכי : סוגיות עיקריות , כיוונים עתידיים | יזהר אופלטקה ..................................................................... 15 פרק : 2 היבטים רגשיים בעבודת הצוות החינוכי בתכנית “ תפנית״ להעלאת הישגי תלמידים בבחינות הבגרות | עידית נופר ................................. 42 פרק : 3 הדחקת רגשות בקרב מורים : מופעים וגורמים | דפנה זילברמן - שמש , יזהר אופלטקה 67 ............................................................... פרק : 4 תחושת המסוגלות של המחנך , תמיכתו הרגשית בתלמידיו ותחושת השייכות שלהם | מיכל לוי - קרן 89 .......................................................... פרק : 5 פגיעה נפשית - רגשית של מורים בתלמידים | אסתי ארואס ................ 120 פרק : 6 שיח רגשי ומורכבותו בשעה הפרטנית : מחנכות בבתי ספר מספרות ומדברות על הנושא | ניצה שוובסקי ...............................  אל הספר
מכון מופ"ת