רגשות בהוראה ובניהול בית ספר

ציור הכריכה : אפרת גל -נור מתוך : סדרת 360 ( מעלות ) - סדרת ציורים עגולים , צנטריפטליים , על נייר , 80 X 60 , 2013 עורך : יזהר אופלטקה רגשות בהוראה ובניהול בית ספר אסופת מאמרים עורך : יזהר אופלטקה ) מבוסס על תוצרי צוות חשיבה ( Emotions in Teaching and Educational Leadership Editor : Prof . Izhar Oplatka עורך : פרופ׳ יזהר אופלטקה , אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
מכון מופ"ת