הכשרת מורים וגננות בעידן הפוסט־ מודרני

העידן הפוסט מודרני הציף י ָזמות חדשות גם בתחום ההכשרה להוראה . עם התחזקות האקדמיזציה במכללות לחינוך היה חשש להתרחקות מן הנעשה בשדה , ולכן פותחו י ָזמות שעודדו שיתוף פעולה מכללה - שדה מתוך הבנה כי שינוי ממשי בחינוך יתרחש רק בהיענות לצורכי השדה , שהתעצמו משילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות , מריבוי תכניות הלימודים וממגוון דרכי ההוראה . במכללות לחינוך הוסיפו לפתח גם את החינוך הלשוני בגיל הרך ואת גישת האוריינות בתגובה לגישת המיומנויות , שלדעת רבים הודגשה יתר על המידה במשרד החינוך . משום כך למשל , יוחד בתשמ " ח ( 2008 ) רוב גיליון 20 של כתב העת של מכללת דוד ילין — במכללה — לטיפוח האוריינות בגיל הרך . ד " ר שלמה בק ראש מכללת קיי , ומחנך בעל נסיון רב שנים בהכשרת מורים הציג בספרו טכנאות כחזון בהכשרת מורים : מבט ביקורתי על הכשרת המורים הטכנית רציונאלית ( בק , 2006 ) את ההבדלים העקרוניים שבין הכשרת מורים בעידן המודרני , הכשרה שכינה אותה ' טכנאות רציונלית ' , ובין ההכשרה בעידן הפוסט מודרני . בק בחן בביקורתיות את ההשתמעויות של הגישה ' טכנאות רציונלית ' בהכשרת מורים , המבוססת על מבנה היר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב