שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בעידן הפוסט־מודרני

בד בבד עם התמודדותה של מערכת החינוך עם קליטת ילדי העולים ועם משפחותיהם היא עסקה גם בדיון מחודש , ברוח השיח הפוסט מודרני , באופן הגדרת הגבולות אשר הפלו לרעה ילדים שהוגדרו חריגים , בעייתיים , קשי חינוך וכדומה , ואשר הדיחו אותם לשוליים . מה קרה לילד השונה ? וליתר דיוק , מה קרה למערכת החינוך בעניין הילד השונה ? ' שונות ' היא מונח חדש יחסית בשיח החינוכי , שעצם קיומו ועצם משמעו ( כלומר היותו ' מושג ' , מהות סמנטית , לא תצפיתית , לא פיזיקלית — להבדיל מ ' מונח ' , שהוא מהות לשונית ממשית ) העידו על השינוי בתפיסות החברתיות חינוכיות לקראת סוף המאה העשרים . אין הכוונה רק ללשון נקייה ( יופמיזם ) מחמת טאבו חברתי ברוח ' התקינות הפוליטית ' של שנות השמונים , שחוללה שינויים עמוקים לא רק במילון החברתי , אלא גם בתפיסה של הרפרנטים המאוצבעים בביטויים הללו ( מוצ ' ניק , (; 2002 , 2001 אלא הכוונה היא גם לשינוי יסודי בדרכי החינוך הנבחרות בעבור הילדים ה ' שונים ' , בבחינת יישום נאור של העיקרון הקמאי ' חינוך לנער על פי דרכו ' . בשנת 1985 פרסם האגף לחינוך הקדם יסודי מדריך חדש — כולנו שווים ושונים : קבלת הנכים וב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב