תפיסות מגדריות וחינוך שוויוני בגיל הרך

העידן הפוסט מודרני מקנה מקום רחב לדיון גם בנושאי מגדר . עוד בשנות השישים החלו תאורטיקניות פמיניסטיות בעיצוב ההבחנה בין מין למגדר . השימוש במונח ' מגדר ' נתן לחוקרים את הכלים לשאול מגוון של שאלות בדבר ההבדלים בין נשים לגברים , נסיבות יצירתם והתפתחותם . קיימות כמה תאוריות המבטאות את המאבק בתפיסת העולם המציבה את הגבר במרכז ואת האישה בשוליים , ויוצאות נגד אפליית נשים לרעה , המדירה אותן ממוקדי כוח פוליטיים וחברתיים . בבסיס התאוריות האלה עומדת ההסכמה שללא שינוי חברתי והתייחסות לחינוך שוויוני יישארו נשים וגברים כאחד שבויים בקטגוריות מגדריות סטראוטיפיות ( גילגן , ; 1995 ינאי ועמיתים , ; 2007 רוזין , . ( 2000 חינוך מגדרי בגן הילדים מתייחס לאופן שילדים מפנימים סטראוטיפים מגדריים , הנובעים מהסביבה המנתבת את התנהגותם ופעולותיהם לפי המין שהם שייכים אליו ולפי הנורמות המקובלות בתרבות . מחקרים מורים על שלמידתם של סטראוטיפים מגדריים מתחילה מוקדם ומחלחלת לכל התחומים : היא מתגלה בפעילות של ילדים , בהעדפותיהם ובסגנונותיהם החברתיים . לטענת החוקרים , בגיל הגן התפיסה המגדרית בולטת ומשפיעה על תפיסת תחומי ידע ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב