הילד בעידן הפוסט־מודרני

נדרשים לחנך את הילדים לשלוט בשימוש במחשבים , במאגרי מידע ובאינטרנט . הטכנולוגיות האלה דורשות הרחבה של היכולות האינטלקטואליות של הילד : הוא נדרש ללמוד לחשוב , להשיג מידע , לעבד מידע ולתכנן הלאה , והכול בעזרת המחשב . מלבד זאת , הילד נדרש גם ללמוד לחיות בעידן שהידע איננו עוד בידי המורה והספר בלבד , אלא הוא רב ורחב עד מאוד , נגיש ומשתנה כל העת : עידן של התפוצצות ידע . בעידן זה עליו להתמודד עם שתי סכנות : שיטפון ידע ללא יכולת מיון וצנזור אישי מכאן , וניכור אישי והסתגרות חברתית , כאשר מערכות היחסים הבין אישיים הישירים נעשות וירטואליות מכאן ( סלומון , . ( 2000 לא פלא אפוא שהילד בגיל הרך , בעידן הפוסט מודרני , שהכול בו אפשרי וזמין , עלול ' ללכת לאיבוד ' בין שלל הנתיבים הרבים האפשריים : כל תרבויות העולם פתוחות לפניו , כל דתות העולם נפתחות אליו , כל מנהגי האדם באים לקראתו , וטוב ורע יש בהם . הוא צריך לבחור : לבחור מה להיות , לבחור מה לעשות ; לבחור מה לא להיות , לבחור מה לא לעשות . בין שאר האפשרויות המונחות לפני האדם הרב תרבותי , המזמינות אותו בפתיינות להצביע עליהן בחיוך של מי שכבר החליט , אורבות...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב