פרק שמיני הילד בעידן הפוסט־מודרני

שלהי המאה העשרים בישרו שינוי גדול באופייה של החברה המערבית , ובכללה החברה הישראלית , שנכנסה לעידן חדש , העידן הפוסט מודרני , אשר הסמנים העיקריים שלו הם הרב תרבותיות , הגלובליזציה ותרבות הרשת . המונח ' פוסט מודרניות ' החל לשמש בדיונים על אמנות , על ארכיטקטורה ועל ביקורת הספרות בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים . בתחילה נטבע המונח כדי לשקף את הניגוד בין המאפיינים הדומיננטיים של תחומי האמנות השונים בתקופה המודרנית ובין מגמות חדשות וסותרות שהחלו להסתמן לאחר מלחמת העולם השנייה , אולם בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים נהיה הפוסט מודרניזם מונח המציין את המהפך הטוטלי שהתחולל בחברה המערבית . התרבות הפוסט מודרניות מאפשרת פלורליזם תרבותי ומוסרי , והמציאות בה ניתנת לפרשנות אישית ורלטיבית ; אין אמת אובייקטיבית , ואין תוקף אוניברסלי לחוקים חברתיים , לנורמות ולאידאלים . השיח הפוסט מודרני קורא תיגר על שלוש הנחות יסוד של השיח המודרניסטי : על ההנחה שקיימת אמת ליברלית , הומניסטית אחת , והיא אוניברסלית ; על ההנחה שהמדע , הטכנולוגיה והרציונליות הם הבסיס להשוואה בין שינוי וק ִדמה של חב ָרות ; ועל הה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב