פרויקט הסיפור הקטן בכפר עין נקובה. הגננת היא עפאף ברהום דראושה.