הקמת האגף לחינוך הקדם־יסודי

נחמה ניר יניב , ששימשה , כאמור , המפקחת המרכזת על גני הילדים בארץ , ראתה צורך לקדם את הגננות בעשייתן , ובמאמרה ' הדרכה אינטנסיבית והערכתה ' ( ניר יניב , תשל " ח ) ציינה סיבות מעשיות לכך , כגון ריבויה וגיוונה של אוכלוסיית הגננות והמטפלות העובדות בגני הילדים , בגנונים , במעונות היום ובמועדוני הגן ; שינויים במהות התפקיד של המחנכת , המשתנ ֶה על פי הכיוונים החדשים בחינוך ; מעמד הגננת כראש צוות הכולל הורים , חונכים ומתנדבים ; ומציאותן של תאורי וֹ ת רבות וחדשניות שפותחו בארצות הברית בתחום הכשרת מורים והשתלמותם , ואשר ראוי שתובאנה לידיעתן של הגננות . ההדרכה האינטנסיבית , שעליה כתבה ניר יניב , יכולה להיות יחידנית או קבוצתית , והדרכת הגננת בעבודתה אמורה להיות מופקדת בידי המפקחות . ניכר כי ניר יניב חתרה לשינוי הגישות והעמדות של הגננות בכל הנוגע ליחסן אל המפקחות . הגדרה ידועה מראש של מספר ביקוריה של המפקחת בגן במשך השנה , וקביעה מתואמת של פגישות צוות , של הרצאות ושל ימי הדגמה — כל אלה נועדו לחולל שינוי בגישתה של הגננת למפקחת . בו בזמן נוסדו והתפתחו מרכזי הדרכה אזוריים בכל הארץ , מקריית שמונה בצפו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב