ילדים פעילים. מימין: גן ילדים בלוד, ,1970 משמאל: גן ילדים בקיבוץ איילת השחר, .1975