פרק שישי הילד הפעיל

אנשי הגיל הרך טבעו את המונח ' ילד פעיל ' , שצמח בעקבות תורתו של ז 'אן פיאז ' ה . פיאז ' ה טען כי הילד בשלבים הקדם אופציונליים ובשלב האופרציות הקונקרטיות , כלומר בטווח הגילים של הילד בגיל הרך , לומד תוך כדי אינטראקציה ומניפולציה עם הסביבה באמצעות אובייקטים מוחשיים . אמירה זו השפיעה על חיפוש דרכי הוראה תואמות התפתחות . חשוב לציין כבר כאן כי ' הילד הפעיל ' הוא מונח שיש לו שורשים פילוסופיים אידאולוגיים ( רוסו , תש " ה ; דיואי , , ( 1960 פסיכולוגיים ( פיאז ' ה , ; 1969 קומבס ואחרים , ; 1981 רוג ' רס , ; 1973 Maslow , 1968 ) וחינוכיים יישומיים ( שפטיה , 1989 ) בתחום הבנת הילד , ואולם על אלה נרחיב בהמשך הדברים . על כל פנים , המונחים ' פעילות הילד ' ( בגן ) או ' למידה פעילה ' ( בבתי הספר ובחטיבות הצעירות ) הם הרעיונות החדשניים אז להבנת הילד ולפיתוח דרכי הוראה שיש בהן כדי לתת מענה לילד ולצרכיו . המונח ' הילד הפעיל ' , וכמובן המושג ( האידאה ) שלו , היה מרכזי בתורתו של המחנך הנודע גדעון לוין , ממייסדי החינוך המשותף בתנועה הקיבוצית ומי שעסק כל ימיו בגיל הרך . לוין כתב ופרסם מאמרים וספרים רבים על ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב