תורת פיאז'ה והשפעתה על הטיפוח הקוגניטיבי של הילד בגן

בסופו של דבר , באינטליגנציה עצמה , הקודמת ללשון ובלתי תלויה בה ( פיאז ' ה , , 1969 עמ ' . ( 119 אמנם פיאז ' ה לא התכוון לתרגם את רעיונותיו לתחום ההוראה , אולם התאוריה שלו הייתה מקור מרתק וחדשני לבחינה מחודשת של התפיסות שרווחו בהוראה בכלל ובהוראה בגיל הרך בפרט . אנשי הכשרת המורים ועובדי ההוראה ייחסו חשיבות רבה להבנת המושגים הבסיסיים בתאוריה של פיאז ' ה , כי מהכרת שלבי ההתפתחות שבתורתו נגזרו השלכות חינוכיות עקרוניות . על תורתו של פיאז 'ה נכתבו פרשנויות רבות , והיא סייעה לאנשי חינוך להבין לא רק את אופי הלמידה של הילדים , אלא אף את זה של בני האדם בכלל , והיא שימשה את כותבי תכניות הלימודים אז ומתכנניהן , אשר תרגמו את רעיונותיו לעקרונות פדגוגיים . המחנכים והמומחים לגיל הרך ראו בתאוריה של פיאז ' ה מקור להבנה מעמיקה של התפתחות הילד , ועל כן אלה גם אלה מצאו בה עניין רב הן ברמה העיונית הן ברמה המעשית ( סטנדלר לאואטלי , ; 1972 שוובל וראף , ; 1980 שרוני וארנון , תשמ " ח ) . באמצעות תורת פיאז ' ה הבינו הכול כי האדם הלומד ' בונה ' את הידע שלו , ולכן הלמידה צריכה להיות תהליך פעיל , שכן הידע הוא תהליך...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב