המעבר מן הגן לכיתה א וכיתות א גניות

עם הדיון בשאלת תפקידיו של הגן לילדים טעוני טיפוח נדון גם המעבר מן הגן לכיתה א , שהיה קשה לילדים בגלל השינויים במסגרות ובדרכי ההוראה - למידה , אשר גרמו גם לכישלונות בלימודים בכיתה זו . שני המחקרים שנדונו בסעיף הקודם , מחקריהן של פייטלסון ושל סמילנסקי , שהתמקדו בטווח הגילים שבו מתרחש המעבר מן הגן לבית הספר , חוללו את הצורך בבחינה מחודשת של מבנה גני ילדים וכיתה א במערכת החינוך של מדינת ישראל . במאמר ' לבעיית המבנה של גני הילדים וכיתה א ' של בית הספר היסודי' ( פאיאנס גליק , תשי " ז 2 ) כתבה מי שעמדה בראש מערכת גני הילדים הצעה שיסודה בהשקפת עולם שונה ובאינטרסים שונים מאלה של פייטלסון וסמילנסקי : יש ליצור יחידת חינוך שתכלול את גן הילדים ואת כיתה א ותיקרא ' בית חינוך לגיל הרך ' או ' בית הילד ' . לטענתה של פאיאנס גליק , ההצעה לא רק יכולה לתת מענה לבעיות ההסתגלות של ילדים רבים במעבר מן הגן אל כיתה א , אלא שהיא גם יכולה להיות מענה לשון לטוענים שיש להחיש את תהליך הלמידה ואת הקניית הקריאה והכתיבה , משום שבמוסד כזה , שיתנהל באמת ברוח גן הילדים , ייווצרו תנאים ואווירה נאותה שיעוררו בילדים התעניינות ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב