השיטה האינטנסיבית בגני ילדים טעוני טיפוח

הגם שהמלצותיה של סמילנסקי לא עלו בקנה אחד עם הגישה החינוכית המוצהרת של מנהיגות הגיל הרך בארץ , נראה שלא היה אפשר להתעלם כליל מן המחויבות של הגן להכין את הילדים לבית הספר , בעיקר כשמדובר בילדים טעוני טיפוח , שסבלו מחסכים רבים בידע כללי , בלשון הארץ ובמושגי היסוד בתרבותה ; ואכן , באותה תקופה נערך הניסוי , או הניסיון , הראשון ליישם את השיטה שנודעה לימים בשם ' השיטה האינטנסיבית ' . בשנת 1958 פרסמה פאיאנס גליק בכתב העת בחינוך ובתרבות את המאמר ' הניסויים בגני ילדים לילדים טעוני טיפוח ' , המובא שוב בספרה החינוך בגיל הרך : בעיות ודרכים ( פאיאנס גליק , 1968 ב ) . בספרה סיפרה כי משרד החינוך והתרבות העמיד לרשות מחלקת הגנים תקציב ליצירת שיטת עבודה כדי לשפר את דרכי החינוך בגנים של ילדי עולים מארצות האסלאם — חלק מעשייתו של המשרד לשיפור דרכי ההוראה בבתי הספר לילדים האלה : בתקציב הצנוע שהועמד לרשותנו התחלנו בביצוע שיטת עבודה ב 30 גני ילדים לניסוי . השתמשנו בתקציב להגדלת כוח הפיקוח וההדרכה , ליצירת מכשירים דידקטיים , להקניית לשון ומושגים ולהעשרת הגן , במידת מה , בחומרים ובמכשירים הדרושים . המפקחות וה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב