תפקידיו של גן הילדים בקידום הילד טעון הטיפוח

המחקרים האנתרופולוגיים שעסקו בדפוסי חינוך ילדים צעירים בעדות השונות ומחקרים שבדקו הישגים בבתי ספר ובגני ילדים שילדי העולים התחנכו ולמדו בהם העלו שאלות בדבר התאמתן של דרכי החינוך ושיטות ההוראה המקובלות במערכת החינוך לילדי העולים , ואף לא חסכו ביקורת ישירה ועקיפה על הגישה החינוכית בגן הילדים ועל אי התאמתה לילדי העולים בגיל הרך . היו שקראו תיגר על תפקידיו של גן הילדים וטענו שעליו להכין את הילדים למטלות הצפויות לו בכיתה א . דינה פייטלסון , החוקרת הראשונה שחקרה את ' גורמי הכישלון בכיתה א ' ( פייטלסון , 1952 ) והאישה הראשונה שזכתה בפרס ישראל בחקר החינוך בשנת 1953 על מחקרה זה , הצביעה על אטיולוגיה המעמידה את השוני התרבותי כגורם מרכזי לכישלון בלימודים של ילדים בני עולים מאוכלוסיות מצוקה . מחקר זה חולל טלטלה עזה בתפיסות החינוך בארץ , וראוי להרחיב על אודותיו כאן . במחקר נערכו ביקורים בכיתות הלימוד ובבתי הילדים . בביקורים בכיתות נבדקו שיטות הוראה והישגים . בביקורי הבית התייחסו אנשי המחקר לרמה הכלכלית , לרמה התרבותית ולאווירה האמוציונלית . לבסוף נערכה בדיקה סטנדרטית בקריאה , בחשבון ובנושא אחד מנוש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב