צוות גן ילדים בבית עולים, בית ליד שנת ,1950 מחנה ב.