סיפורי גננות צעירות על שנות עבודתן הראשונות

הנה קטעים מסיפוריהן של שתי גננות : דינה פרייז ויונה שוורץ ( שחר ) . דינה פרייז תיארה את שנת עבודתה הראשונה כגננת צעירה בגן ילדים בעיר נטושה ( ללא ציון שם העיר ) , כנראה עיר ערבית שברחו תושביה במלחמת השחרור והיא יושבה בידי עולים חדשים . בהומור מריר מהול באהבה תיארה הגננת הצעירה את התמודדותה עם המטלה החינוכית שהוטלה עליה בתנאים בלתי אפשריים ואת מאווייה להפוך את הילדים לצברים . יונה שוורץ ( שחר ) , שמרים סנפיר , אחת מכותבות הספר הזה , הייתה בת כיתתה במחזור הגננות בסמינר לוינסקי בקיץ תש " ט ( , ( 1949 תיארה את חוויותיה במסדרונות משרד החינוך , שבהם ישבו בוגרות הסמינר והמתינו לתורן לריאיון עבודה בחדרי המפקחות , ואת עבודתה במעברת פרדסייה . הנה אפוא חלקים מסיפורה של דינה פרייז שתועד בהד הגן : בפתח דבר הנני לציין שהעבודה במקום נטוש מחדירה את האדם לעולם שכולו טוב , לגן עדן כביכול כי המקום חסר כל הוא . נדמה שאין את חיה בתקופה האטומית הנפלאה באפשרויותיה . הכל כאן בבחינת בעיה , חלון ומנעול , שמשה ודלת [ ... ] גם הביורוקרטיה במקום ' עומדת על הגובה ' וחוסר התאום והארגון ' מצטיין ' [ ... ] התנאים לא ת...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב