מדיניות החינוך לילדי העולים במחלקה לגננות

עם גלי העלייה שפקדו את הארץ בראשית שנות החמישים ועם השתלבותם של עשרות אלפי ילדי עולים במערכת החינוך הצעירה של מדינת ישראל החלו להתעורר תהיות בדבר הצלחת היקלטותם במערכת החינוך ושאלות על אודות התאמתן של שיטות החינוך הנהוגות בארץ לאוכלוסיית ילדי העולים . פאיאנס גליק עסקה בעבודה ביישובי העולים בסקירתה השנתית עוד ב : 1951 העבודה החינוכית בשטחי העולים דורשת ליבון וברור יסודי . אי אפשר להעתיק לשם את דרכי העבודה הפדגוגית המקובלות בגני הילדים של הישוב הוותיק . [ ... ] יש ללמוד את מוצאם ועברם ולהבין את הווי חייהם [ ... ] ( פאיאנס גליק , תשי " א , 1 עמ ' . ( 6 אלא שהצהרתה זו של פאיאנס גליק , שיש להתאים לאוכלוסיית ילדי העולים פדגוגיה שונה מזו של ילדי הוותיקים , לא באה לידי ביטוי אופרטיבי בתכנית החינוך לגן הילדים אשר פרסמה המחלקה לגננות בחוברת אשיות ח - ט בשנת תשי "ז ( , ( 1957 ואשר נידונה בהרחבת מה בפרק הקודם . עם זאת , ראוי לציין כי באותה חוברת מופיעה טבלה שכותרתה ' סדר יום לתקופת החורף בגני ילדים בישובי עולים ' . בטבלה — שאמנם אינה חתומה , אך כנראה נכתבה בידי פאיאנס גליק או בהנחייתה , לפי שהיא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב