פרק רביעי הילד טעון הטיפוח

ילדי העולים , שזה מקרוב הגיעו ארצה עם משפחותיהם , כונו ' טעוני טיפוח ' לא בטובתם בנסיבות שיפורטו בהמשך הדברים . הדיון בחינוך ילדי העולים בגני הילדים התעורר עוד בראשית שנות החמישים , והמאמרים המקצועיים שהתפרסמו בכתבי העת של הגיל הרך עסקו בחינוכם של ילדי העולים בגנים ביישובי העולים , בשונות של אוכלוסיות אלו לעומת אוכלוסיית הוותיקים ובצורך להתחשב בהן בעבודה בגן . עם זאת , במחלקת הגנים הבינו כי משימת החינוך בגנים האלה מונחת על כתפיהן הצרות של גננות צעירות וחסרות ניסיון שעתה זה יצאו מן הסמינרים , וכי יש לפעול לשינוי המצב הנתון . גם באקדמיה התגייסו לעיון ולעשייה בנושאי הקליטה והחינוך של העולים וילדיהם , ונערכו מחקרים אנתרופולוגיים מתוך כוונה ללמוד את דפוסי התרבות של העולים מן העדות השונות ולפתח תורות ודרכי חינוך מותאמות לילדים . שתי חוקרות חינוך מיקדו את עבודתן האקדמית בחקר ילדי העולים : דינה פייטלסון ושרה סמילנסקי . פייטלסון פרסמה עוד בראשית שנות החמישים שני מחקרים חשובים : ( 1 ) ' גורמי הכישלון בכיתה א '' ( פייטלסון , . ( 1952 מממצאיו של מאמר זה התברר כי הילדים שנכשלו בקריאה , בכתיבה ובמיד...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב