החזון של ד"ר שרה פאיאנס־גליק

יותר משלושים שנה הנהיגה שרה פאיאנס גליק את מערכת הגנים ונאבקה על מקומם במערכת החינוך ועל דמותם . היא מונתה לתפקיד בידי הוועד הלאומי של היישוב העברי כעשור לפני הקמת המדינה , ושימשה מפקחת מרכזת של גני הילדים במשרד החינוך בשני העשורים הראשונים לקיומה של המדינה עד פרישתה בשנת . 1968 אמנם מקצת הדברים שלהלן נדונו בסעיפים הקודמים של פרק זה , אך סעיף זה ייוחד לה ולמפעל חייה , ועל כן חזרות אחדות הכרחיות . שרה פאיאנס גליק רכשה את השכלתה בווינה . היא הייתה תלמידתו של קורט לוין , פסיכולוג חוקר , ממייסדי הפסיכולוגיה התבניתית ( הגשטלט ) . הפסיכולוגים של אסכולה זו , שכונתה ' האסכולה הווינאית ' , נטשו את וינה עם עליית הנאצים לשלטון והמשיכו את פעילותם האקדמית בארצות הברית . פאיאנס גליק עלתה לארץ כדוקטור לפסיכולוגיה , ועד מהרה שובצה בראש מערכת גני הילדים והביאה אתה גישה חינוכית המבוססת על הפסיכולוגיה ההתפתחותית , ששמה דגש בילד ובצרכיו המשתנים על פי התפתחותו , ובפסיכולוגיה של המעמקים , הרואה במשחק וביצירה מאפייני הביטוי של הילד ושל ההיבט הרגשי של התפתחותו , שיש להבינו ולהתייחס אליו בתהליך החינוך . פאיאנס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב