מדיניות החינוך של מועצת ההדרכה לגני הילדים

מועצת ההדרכה לחינוך שלפני בית הספר נוסדה בשנת תש " ו ( 1946 ) כגוף רשמי לענייני גני הילדים . גוף חשוב זה , שהיה תוצאה של ' תרגיל פוליטי ' , נועד לאפשר את הגדלת מספר המפקחות על גני הילדים בארץ . כדי להבין דברים לאשורם הנה ציטוט ממאמר של פאיאנס גליק : ' עד שנת תש " ו ( 1946 ) קיימה מחלקת החינוך של כנסת ישראל פיקוח אחיד על כל גני הילדים בארץ , שלא כפיקוח על בתי הספר שהיה נפרד לשלושת הזרמים שמהם מורכבת מחלקת החינוך ' ( פאיאנס גליק , תש " ז , עמ ' . ( 3 אך למעשה , ממשיכה פאיאנס גליק , בפיקוח האחיד היו כלולים גני הילדים של הזרם הכללי ושל זרם המזרחי , ואילו זרם העובדים לא הזקיק את עצמו לפיקוח של המחלקה לחינוך , וקיים את הפיקוח שלו מחוצה לה . במשך השנים היה הפיקוח על הגנים מצומצם מבחינת מצבת כוח האדם המקצועי שלו , וככל שגדלה רשת הגנים והסתעפה , כך גדלה הדרישה של המפקחות על גני הילדים לתוספת כוח אדם . משום כך התקבלה ההצעה במחלקת החינוך לפצל את הפיקוח על גני הילדים לזרמים ולהעמיד מפקחת בראש כל זרם וזרם . בדרך זו יגדל מספר המפקחות . במקום אחר ציינה פאיאנס גליק כך : ' בשנת הלימודים תש " ו אישר הו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב