גן ילדים א, ירושלים. תהלוכה לבניין הקרן הקיימת, .1950